Untitled-2

कार्यपूर्ती

श्री योगेश्वरी देवी संस्थान अंबाजोगाई, जि. बीड. विश्वस्तमंडळाच्या
वतीने गेल्या तीन चार वर्षापासून अनेक कामे करण्यात आली आणि
उर्वरित कामे पूर्ण करावयाची आहेत. ती खालीलप्रमाणे –

Screenshot_1